Cofiwch:
 • Er mwyn gorffen cofrestru a chael eich Cerdyn Archifau, mae angen ichi ymweld ag un o’r archifau sy'n cymryd rhan yn y cynllun o fewn tri mis ar ôl dyddiad heddiw, gan fynd â dau fath o ddogfen adnabod. Am fwy, gweler Sut i gael Cerdyn.
 • Ni fydd defnyddiwyr tramor yn gallu defnyddio’r cyfleuster chwilio am gôd post isod wrth nodi cyfeiriad. Nodwch eich cyfeiriad â llaw yn yr achos hwn.
 • Creu cyfrif

  Cam 1 o 3

  Username
  The password must be at least 8 characters long and contain both letters and numbers. It must also contain at least 1 special non-alphanumeric character.
    

  Noddir gan: